heavytools.hu webáruház

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

PREMIUM SPORT KFT.

Hatályos: 2024. február hó 19. napjától

 

Tartalom:

1.  PREMIUM SPORT Kft. Adatai

2. Preambulum

3. Kiemelt rendelkezések

4. Webáruház látogatás 

5. Fiók regisztráció

6. Adás-vételi Szerződés létrejöttének folyamata

7. Szerződés teljesítése

8. Kedvezmények

9. Közreműködők

10. Kellékszavatosság

11. Termékszavatosság

12. Elállás

13.Ügyfélszolgálat

14. Jogérvényesítési lehetőségek

14.1. Panaszkezelés

14.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

15. Szerzői jogi feltételek

16. Technikai feltételek

17. Ászf hatálya

18. Záró rendelkezések

1. Melléklet - Elállási nyilatkozatminta 

      • A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a PREMIUM SPORT Kft., aki a Heavy Tools termékek kizárólagos forgalmazója és a heavytools.hu oldalon keresztül elérhető webáruház vásárlói között, mint távollévők között létrejövő termék adás-vételi szerződések általános feltételeit határozza meg, különös tekintettel a fogyasztói szerződésekre.


1. PREMIUM SPORT Kft. Adatai:


Név: PREMIUM SPORT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Székhely és levelezési cím: 1037 Budapest, Kunigunda útja 70/A.

Telefonszám: + 36 1 443 3906

Email cím: ugyfelszolgalat@heavytools.com

Cégjegyzékszám: 01-09-888925

Bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság

Adószám: 14101087-2-41

A vállalkozás üzleti tevékenységének (üzlete, telephelye) postai címe: Elérhetőségek pontban szerepelnek felsorolva a márkaboltok, franchise partnerek elérhetőségei, valamint a „Boltválasztó” pontban is kereshető.

Adatkezelési nyilvántartási számok: [NAIH-88006/2015; NAIH-90949/2015; NAIH-90950/2015; NAIH-90951/2015; NAIH-90952/2015; NAIH-91373/2015].

A jelen ÁSZF és az ÁSZF alapján létrejövő egyedi szerződések értelmezésében a Forgalmazó, Vállalkozás és Heavy Tools kifejezések alatt egyaránt a PREMIUM SPORT KFT.-t kell érteni.

A tárhelyszolgáltató székhelye, telephelye: NetGo.hu Kft. 2100 Gödöllő, Kossuth u. 32. II/6. 

A tárhelyszolgáltató elérhetőségére vonatkozó adatok, különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt e-mail cím: info@netgo.hu.

2.  Preambulum

2.1.1. A Premium Sport Kft.–t a jelen ÁSZF megalkotásánál a vásárlók pontos, jól átlátható tájékoztatásának és korrekt kiszolgálása elősegítésének szándéka vezérelte a Heavy Tools termékek iránt elkötelezett vásárlók legnagyobb elégedettségének elérése céljából.

3. Kiemelt rendelkezések

3.1.1. ÁSZF hatálya a heavytools.hu címen keresztül elérhető webáruházban megvásárolható valamennyi árucikkre kiterjed és az ezek tárgyában távollévők között létrejövő adás-vételi szerződések elválaszthatatlan részeként a felek kifejezetten eltérő megállapodása hiányában korlátozás nélkül alkalmazandó.

3.1.2. A heavytools.hu honlap átjárhatóságot biztosít egyéb országok vevőit kiszolgáló külföldi Heavy Tools webáruházak irányába. A magyar (heavytools.hu) webáruház elhagyásának megkísérlése esetén minden esetben megjelenik egy kérdés arra vonatkozóan, hogy tovább kíván-e menni valamely külföldi Heavy Tools webáruházba, vagy marad a magyar áruházban. A jelen ÁSZF hatálya csak a magyar webáruházra terjed ki.

3.1.3.  A heavytools.hu címen keresztül elérhető webáruházban a tájékozódás és a szerződéskötés nyelve magyar.

3.1.4.  A heavytools.hu címen keresztül elérhető webáruházban kötött szerződés nem minősül írásbelinek, ugyanakkor a Premium Sport Kft. valamennyi adás-vételi ügylethez egyedi szerződés azonosítót (Rendelésszám) rendel, amely útján a szerződéseket iktatja. A szerződések utólagos hozzáférhetőségét erre irányuló kérés alapján biztosítjuk, a regisztrált felhasználók számára a Heavy Tools fiókjukon keresztül is hozzáférhetőek, továbbá a szerződés egyedi feltételei a vásárló számára a szerződés létrejöttét megelőzően elküldött visszaigazoló email üzenetben is megtalálhatóak.

3.1.5. A Premium Sport Kft. magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát, szakmai érdek-képviseleti szervnek (kamarának) nem tagja.

3.1.6. A heavytools.hu címen keresztül elérhető webáruházban történő vásárlás feltétele a jelen ÁSZF elfogadása a létrejövő egyedi szerződés elválaszthatatlan részeként. A Premium Sport Kft. technikai eszközök útján biztosítja, hogy a heavytools.hu címen elérhető webáruházban létrejövő vásárlásokat megelőzően beszerezze a vásárlók kifejezett nyilatkozatát a jelen ÁSZF elfogadása tárgyában.

3.1.7.  A Premium Sport Kft. valamennyi közzétett telefonos elérhetősége alapdíjas (nem emeltdíjas) tarifa alapján hívható. A heavytools.hu címen keresztül elérhető webáruház használatához internet kapcsolat szükséges. Az internetkapcsolat díjazási feltételeit az Ön internetszolgáltatója határozza meg az Önök között e tárgyban hatályos szolgáltatási szerződésben foglaltak szerint, a Premium Sport Kft.-t megillető díj (emelt díj) a webáruház elérése alapján nem merül fel.

3.1.8. A heavytools.hu címen keresztül elérhető webáruházban vásárlást tervező fogyasztónak a vásárlást megelőzően lehetősége van felkeresni bármely Heavy Tools márkaüzletet, amelyek címe és egyéb elérhetősége megtalálható a heavytools.hu oldal „Boltkereső”, illetve „Elérhetőségek” menüpontjaiban, és a jogszabályi rendelkezéseken alapuló előzetes tájékoztatások (jelen ÁSZF) papíralapú változatát átvenni. Amennyiben a fogyasztó ezen papíralapú tájékoztatások beszerzése nélkül kezdeményez vásárlást a heavytools.hu címen keresztül elérhető webáruházban, azzal a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 12. §-ában foglaltakkal összhangban beleegyezik, hogy a Premium Sport Kft. az ezen rendelet alapján előírt tájékoztatási kötelezettségeinek tartós adathordozó útján (különös tekintettel a jelen ÁSZF-re) tegyen eleget.

3.1.9.  A heavytools.hu címen keresztül elérhető webáruház felületeit törekedtünk úgy kialakítani, hogy a lehető legtöbb eszközön keresztül egységes formában elérhető és jól használható legyen. Mi abban hiszünk, hogy nem közvetíthetünk Ön felé eltérő tartalmakat annak függvényében, hogy milyen eszközről keres fel bennünket. Ez ugyanakkor igényelhet az Ön részéről bizonyos kompromisszumokat is, így felmerülhet, hogy a számítógép nagy képernyőjén részletesebb információkat is megjeleníthetőnek látna egy oldalon belül, ugyanakkor mobiltelefonon keresztül használva a képernyő egyes részeinek nagyítása vagy látást segítő eszköz használata szükséges az Ön számára.

3.1.10.  A heavytools.hu címen keresztül elérhető webáruház műszaki védelmi intézkedéseket a jelen ÁSZF-ben és az Adatkezelési Szabályzatban kifejezetten meghatározottakon túlmenően nem alkalmaz.

3.1.11.  A jelen ÁSZF elérhető és tartós adathordozóra lementhető, tárolható, majd a későbbiekben bármely korlátozástól mentesen előhívható a heavytools.hu címen keresztül elérhető webáruházat látogató valamennyi felhasználó számára, így pontos tartalma az adás-vételi szerződések megkötésére vonatkozó megrendelés tételét megelőzően megismerhető és utólagosan is ellenőrizhető.

3.1.12.  A Premium Sport Kft. az ÁSZF hatálya alá tartozó ügyletek során a saját nevében jár el

4. Webáruház látogatás

4.1.1.      A heavytools.hu címen keresztül elérhető webáruház termékkatalógusában a termékek termékcsoportonként és kulcsszavas kereséssel is kereshetőek, kiválaszthatóak. A termékcsoportokon belül meghatározott termékfőcsoportok (pl. férfi termékek) és alcsoportok (pl. kapucnis felsők) segítségével is támogatjuk a könnyű tájékozódást.

4.1.2.      A megrendelni kívánt termék jellemzőiről, áráról, cikkszámáról, elérhető színekről és méretekről, továbbá a webáruházon kívüli (Heavy Tools márkaüzlet) elérhetőségeiről a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintás útján tájékozódhat.

5. Fiók regisztráció

5.1.1.      A regisztráció során lehetősége van a vásárlással összefüggő adatait megadni számunkra olyan módon, hogy ez bekerüljön az ügyfeleinkről vezetett nyilvántartásunkba. A regisztrációval létrehozásra kerül saját személyes Heavy Tools fiókja.

5.1.2.      A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció, ez ugyanakkor számos előnyt biztosít a vásárlást tervező látogató számára az alábbiak szerint:

a megrendelési folyamatot kényelmesebbé teszi, hiszen ez esetben a következő vásárlás alkalmával már nem szükséges az újabb részletes adatbevitel; lehetőséget biztosít a törzsvásárlói programunkban való részvételre, amely vásárlásokhoz kapcsolódó kedvezményeket biztosít; lehetőséget biztosít a heavytools.hu webáruház kényelmi szolgáltatásainak és egyedi ajánlatainak igénybevételére; biztosítja a korábbi vásárlások (szerződések) adatainak áttekinthetőségét.

5.1.3. A regisztráció során megadott személyes adatok kezelésével összefüggő részletes feltételeinket az „Adatkezelési Szabályzat” tartalmazza, amelyet a címére kattintva közvetlenül is elérhet.

5.1.4. A regisztráció során létrehozott Heavy Tools fiókjában szereplő adatokat bejelentkezés után bármikor megtekintheti vagy módosíthatja, regisztrációját a későbbiekben bármikor egészben is törölheti. (Fontos, hogy az adatváltozások átvezetését a következő vásárlást megelőzően végezze el!).

6. Adás-vételi Szerződés létrejöttének folyamata

6.1.1. A heavytools.hu webáruházban kínált termékekre vonatkozó adás-vételi szerződés kötése elektronikus úton leadott megrendelés útján lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

6.1.2. A fenti 4. pontban leírt webáruház látogatás során a tájékozódást követően a „Kosárba” feliratra (Kosár ikonra) kattintva tudja a terméket virtuális kosarába helyezni. Amikor a terméket a kosarába helyezi, megjelenik a következő információs ablak, amely tájékoztatja Önt arról, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális kosarában, feltűntetve a termék megnevezését, méretét, színét, mennyiségét, a termék bruttó árát és ÁFA tartalmát egyaránt. Több termék kosárba helyezése esetén mindezen adatok termékenként külön-külön megjelennek ezen az oldalon.

6.1.3. Az előző 6.1.2 pont szerinti felületen módosítani tudja a korábbi választásait, terméket tud törölni a kosárból, kosárban lévő termék mennyiségét tudja csökkenteni, vagy növelni. Ezen a felületen választhat továbbá, hogy visszatér a webáruházba egyéb termékek iránt érdeklődni („Vásárlás folytatása”) vagy befejezi a termékek nézegetését és folytatja a kiválasztott termék(ek) megvásárlására irányuló további teendőket a „Tovább” gombra kattintva. Ha az utóbbi lehetőséget választotta, akkor a következő oldalon a kosár tartalmán túlmenően a fizetési módok közti választási lehetőséget biztosító ablakok is megjelennek.

6.1.4. Utánvét, bankkártya és PayPal fizetési módok közül választhat a megrendeléséhez kapcsolódóan. Ezen az oldalon belül is lehetősége van továbbá a kiválasztott termék(ek), megrendelési szándék módosítására a „Kosár módosítása” gombra kattintva. A házhozszállítás díját a választott fizetési mód nem befolyásolja. A kiválasztott harmadik fél fizetési szolgáltató által biztosított fizetési módhoz kapcsolódóan minden esetben irányadóak az igénybe vett fizetési szolgáltató szerződéses feltételei. A harmadik fél fizetési szolgáltató a fizetési tranzakcióhoz kapcsolódóan díjat érvényesíthet az általa nyújtott szolgáltatás ellenértékeként. Ezen szolgáltatási díjak nem tekinthetőek a heavytools.hu webáruház által nyújtott szolgáltatás ellenértékének, nem képezik a heavytools.hu webáruház bevételét, ezek mértékét nem mi határozzuk meg. A K&H kártyás fizetésről szóló vásárlói tájékoztató megtekintéséhez kattintson ide. A PayPal fizetésről szóló vásárlói tájékoztató megtekintéséhez kattintson ide.

6.1.5. Utánvétes fizetés esetén a termék vételárának és a szállítás díjának kiegyenlítése egyaránt a szállítást végző szolgáltatón keresztül történik. A Premium Sport Kft. az adott fizetési mód igénybevételéért a fizetési móddal összefüggésben felmerült általa viselt költséget meghaladó díjat semmilyen esetben nem számít fel.

6.1.6. A fizetési mód kiválasztását követően az átvétel módjának kiválasztása következik. A vásárlónak lehetősége van személyes átvevő ponton (1037 Budapest, Kunigunda útja 70a) ingyenesen átvenni a megrendelt termékeket.  A házhozszállítási szolgáltatásokat harmadik fél szállítást végző szolgáltató alkalmazásával – eltérő rendelkezés hiányában – díjazás ellenében biztosítjuk. A heavytools.hu webáruházon keresztül elérhető szolgáltatások díjazási feltételeit a „Díjjegyzék” tartalmazza, amely a jelen ÁSZF mellékletét és elválaszthatatlan részét képezi. A „Díjjegyzék” a címére kattintva közvetlenül is elérhető. Házhozszállítás, csomagautomata és csomagpont átvételi módok közül lehet választani (természetesen lehetőség van arra is, hogy a webáruházat csak tájékozódási célból használja és a kiválasztott terméket valamely Heavy Tools márkaüzletben vásárolja meg, amely esetben szállítási költség a vásárlás összegétől függetlenül nem merülhet fel). A heavytools.hu webáruház a termékei kiszállításához a GLS, és a Packeta, MPL futárszolgálat szolgáltatásait veszi igénybe. Valamennyi megjelölt szállítási díj magában foglalja a csomagolás és a szállítás teljes költségét. Bankkártyás fizetési mód választása esetén szállítási módtól függetlenül a rendelés értékét a megrendelés során kell kifizetni és nem az átvételi helyen.

6.1.7. Az átvétel módjának kiválasztását követően – nem regisztrált vásárló esetén – a vásárlással összefüggő személyes adatai, valamint esetlegesen számlázási adatai megadását kérjük. Ugyanezen az oldalon kérjük a szállítási cím adatainak megadását, valamint itt kapcsolhat megjegyzést a megrendeléséhez. Ezen az oldalon lehetősége van továbbá egyéb, a szerződés teljesítéséhez nem szükséges adatai önkéntes megadására (pl. törzskártya száma, törzskártya igénylése, érdeklődési körrel összefüggő preferenciák).

6.1.8.  Ha bejelentkezett fiókjába vagy megadott minden szükséges személyes adatot, a „Tovább” feliratra kattintva megjelenő összegző oldal már mind a kiválasztott termékek, mind a megrendeléssel összefüggő adatok teljes körű összefoglalását, áttekinthetőségét, ellenőrizhetőségét és javíthatóságát szolgálja és biztosítja. A megrendeléssel összefüggésben kötelezően megadandó személyes adatait jogszabályi felhatalmazás alapján, a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyíthatósága érdekében kezeljük. A személyes adatok kezelésével összefüggő részletes feltételeinket az „Adatkezelési Szabályzat” tartalmazza, amelyet a címére kattintva közvetlenül is elérhet.

6.1.9. Amennyiben az előző pont szerinti összegző oldalon mindent rendben talál, úgy a „Rendelés feladása” gombra kattintva véglegesítheti a megrendelését és elküldheti a heavytools.hu webáruház részére, ellenkező esetben az „Adatok megadása” gombra kattintva visszaléphet korábbi oldalra az adatbeviteli hibák kijavítása céljából. A megrendelés fizetési kötelezettséggel jár.

6.1.10.  A rendelés feladásával adás-vételi szerződés jön létre Ön és a Premium Sport Kft. között a kiválasztott termék(ek) tárgyában. A szerződés elektronikus úton, távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz útján, távollévők között kötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. Amennyiben Ön a vonatkozó hatályos törvényi szabályozás értelmében fogyasztóként minősül (jelenleg hatályos meghatározás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy), úgy a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

6.1.11.  A szerződés létrejöttét követően a harmadik fél fizetési szolgáltató oldalára irányítjuk, amennyiben a megrendelés során bankkártya vagy PayPal fizetési módot választott. Bankkártya vagy PayPal fizetési mód választása esetén a fizetés a szerződés hatályba lépésének feltétele.

6.1.12.  A megrendelés kézhezvételét legkésőbb 48 órán belül emailben visszaigazoljuk Önnek, amely tartós adathordozóként megerősíti, hogy megkaptuk az Ön által elküldött megrendelést, továbbá a megrendelésének részleteit is tartalmazza. A visszaigazoló email a szerződéskötés tartós adathordozón történő visszaigazolásaként minősül a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban, amelynek alkalmazásához a fogyasztó a jelen ÁSZF elfogadásával beleegyezését adja. A fogyasztó elfogadja, hogy a Premium Sport Kft. a szerződések, illetve ezek másolatai papír alapon történő átadására a heavytools.hu webáruházban történő vásárlás esetén nem lát ésszerűen kivitelezhető lehetőséget különös tekintettel arra, hogy nem ezek ilyen formában jönnek létre. A Premium Sport Kft. által kiállított és a kiszállított termékekhez mellékelt adóügyi bizonylatok ugyanakkor papír alapú hiteles okiratként igazolják, hogy a szerződést a Premium Sport Kft. létrejöttnek tekinti és tartalmazzák ennek lényeges feltételeit is. Amennyiben a fogyasztó nem kívánja beleegyezését adni a szerződések fentiek szerinti tartós adathordozón történő visszaigazolásához papír alapú adóügyi bizonylattal kiegészítve, úgy Heavy Tools termékek vásárlására a Heavy Tools márkaüzletekben tudunk számára lehetőséget biztosítani.

6.1.13. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelésének elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg Önhöz, úgy Ön mentesül a szerződéses kötelezettség alól.

6.1.14. Amennyiben valamely adatbeviteli hibát csak a visszaigazoló email alapján észlel, úgy ennek javítását kezdeményezheti a visszaigazoló email alapján 1 munkanapon belül küldött válasz email útján is. Ezt ugyanakkor már szerződés módosítási javaslatnak tekintjük és a szerződés teljesítését felfüggesztjük addig, amíg a megkeresése alapján a javítás megtörténik és a javított adatok helyességét megerősíti.

6.1.15.  A vásárló elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Premium Sport Kft.-t a vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra, email fogadására nem alkalmas email elérhetőség megadására visszavezethető teljesítési késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért felelősség nem terheli. A Premium Sport Kft.-t nem terheli felelősség továbbá az abból adódó károkért, ha a vásárló a regisztráció során meghatározott jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Premium Sport Kft.-nek felróható okból hozzáférhetővé válik.

7. Szerződés teljesítése

7.1.1.      A megrendelés kézhezvételét követően törekszünk a megrendelt termék(ek) lehető legrövidebb időn belül történő kiszállítására az Ön által megjelölt magyarországi címre. A termékek kiszállítási ideje függ attól, hogy melyik raktárunkban található. Amennyiben Ön több terméket is rendel egyidejűleg, úgy a termékeket együtt szállítjuk ki, azaz a leghosszabb szállítási idejű termék szállítási ideje lesz irányadó. A megrendelt termékeknek 7 munkanapon belül meg kell érkezniük Önhöz (illetve az Ön által kiválasztott csomagautomatába vagy csomagpontra) nehezítő körülmények felmerülése esetén is. Amennyiben a megrendelt termék(ek) nem érkeznének meg az előző mondat szerinti 7 munkanapon belül, úgy a megfizetett vételárat és szállítási díjat erre irányuló igénybejelentése alapján 30 napon belül visszatérítjük az Ön részére. A vásárló elfogadja, hogy a Premium Sport Kft. az árukészlet nyilvántartási hibából fakadó teljesítési hibával összefüggő felelősségét a vásárló által megfizetett vételár és szállítási díj együttes összegére korlátozza. A jelen pontban foglaltak értelmezésében a teljesítési határidő sikertelen kézbesítési kísérlet esetén is teljesítettként minősül (kézbesítés időpontjában a termék(ek) átvételére jogosult személy nem fellelhető a szállítási címen).

7.1.2.      A terméknek a futártól (kézbesítési megbízott) való átvételével és az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék(ek) mennyiségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy utólag mennyiségi reklamációt nem áll módunkban elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak.

7.1.3.      Ha az átvétel során sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, a sérülésekről a futártól kérnie kell jegyzőkönyv felvételét. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, a termék visszavételét díjmentesen biztosítjuk. Az átvételt követően észlelt fizikai sérülésért nem tudunk helytállást vállalni.

8. Kedvezmények

8.1.1. Webáruházunkban állandó jelleggel tartunk akciós termékeket. Ezen termékek esetében az egyedi akciós ár a készlet erejéig tart.

8.1.2. Törzsvásárlói programunk már a heavytools.hu webáruházban is igénybe vehető a Heavy Tools márkaüzleteken túlmenően. A törzsvásárlói kártya számának megadásával lehet a Törzsvásárlói program szabályzatában meghatározott kedvezményeket érvényesíteni.

8.1.3. Egyes kedvezmények igénybevételével összefüggésben az alábbi korlátozásokat szükséges figyelembe venni:

 Akciós árú termékek esetében további (egyedi/törzs) kedvezmény nem érvényesíthető; Határozott idejű/lejáratú kedvezmények csak a megadott időszakban érvényesek és felhasználhatók; Kedvezmények (egyedi/törzs) összevonására, halmozására nincs lehetőség. A törzsvásárlói kártya kedvezményeit, online megrendelésnél, kizárólag azzal az e-mail címmel veheted   igénybe, amelyet a kártya regisztrálásánál adtál meg. Eltérő e-mail címmel történő megrendelésnél nem vehető igénybe a törzsvásárlói kedvezmény.

 

9. Közreműködők

9.1.1. Az ÁSZF tárgyát képező szolgáltatásokhoz kapcsolódóan közreműködőként és adatfeldolgozóként igénybe vett szolgáltatók:

NetGo.hu Kft. (2100 Gödöllő Kossuth utca 32. II/6. E-mail: info@netgo.hu)

MNP-Szoftverház Kft. (1113 Budapest, Badacsonyi u. 21.)

 10. Kellékszavatosság

10.1.1.  A kellékszavatosságra vonatkozó, fogyasztók vonatkozásában alkalmazandó feltételeket a fentebb már hivatkozott, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt mintatájékoztató szerint közöljük és tesszük a jelen ÁSZF részévé az alábbiak szerint:

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Premium Sport Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított 12 hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Premium Sport Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított 12 hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

10.1.2. A jogszabályban meghatározott, fogyasztók irányában fennálló kötelezettségeink teljesítésén túlmenően, illetve ezek mellett a vásárlóink elégedettségének növelése érdekében többlet jogosultságokat és további lehetőségeket biztosítunk, illetve egyes fogyasztót megillető jogosultságokat nem csak fogyasztóként minősülő vásárlóink számára biztosítunk. Ezen lehetőségekről és jogosultságokról a heavytools.hu oldalain tájékozódhat. A jelen pont szerinti többlet jogosultságok vonatkozásában fenntartjuk azt a jogunkat, hogy ezek tartalmán a jelen ÁSZF módosítása nélkül, a heavytools.hu oldalain található feltételek változtatása útján módosítsunk, vagy egyes többlet jogosultságok biztosítása vonatkozásában egyedi mérlegelést alkalmazzunk. A jelen pontban foglaltak alapján biztosított jogosultságok és lehetőségek semmilyen esetben sem minősülnek a jogszabályok, vagy a jelen ÁSZF egyéb rendelkezései alapján biztosított fogyasztói jogosultságok korlátozásaként.

11.  Termékszavatosság

11.1.1.  A termékszavatosságra vonatkozó, fogyasztók vonatkozásában alkalmazandó feltételeket a fentebb már hivatkozott, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt mintatájékoztatóban foglaltak szerint közöljük és tesszük a jelen ÁSZF részévé az alábbiak szerint:

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az előző pontban meghatározott kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

11.2.1 Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

 Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkek eladása esetén a vállalkozás jótállásra köteles. Emellett a vállalkozás önkéntes jótállást vállalhat, mely során a fogyasztónak minősülő vásárló számára jótállási nyilatkozatot kell átadnia. A jótállási nyilatkozatnak tartalmaznia kell a jótállásra kötelezett nevét és címét, valamint az áru megjelölését. Hibás teljesítés esetén a fogyasztót a jogszabály szerinti szavatossági jogok gyakorlása, azaz a javítás, csere, vételár visszafizetési igény térítésmentesen megilleti, e jogait pedig a jótállás nem érinti.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Jótállás esetén a fogyasztó ugyanazokat az igényeket (tehát első körben kijavítás, kicserélés, második körben pedig árleszállítás, valamint a hiba vállalkozás költségére történő kijavítása vagy kijavíttatása, illetve az elállás), ugyanazokkal a feltételekkel (például sorrendiség elve) érvényesítheti, mint kellékszavatosság esetén. A fogyasztót a jótállási igények érvényesítésénél is megilleti az áttérés joga.

 A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

 A kijavítás során a termékbe kizárólag új alkatrész kerülhet beépítésre.

 A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a vásárló eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a vásárló részére visszatéríteni.

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában, valamint, ha a Ptk. alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a fogyasztási cikk kijavítására a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán -feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

 Amennyiben a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól, illetve az üzembe helyezéstől számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat az aránytalanságra, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Határidők

 A kötelező jótállás időtartama:

 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év, 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év, 250 000 forint eladási ár felett három év.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

 A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatosság és termékszavatosság pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

12. Elállás

12.1.1.  A heavytools.hu webáruházban kötött szerződés esetén a fogyasztót az adott megrendelés alapján kiszállított termék(ek) Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi a megrendelés napjától számított tizennégy (14) napon belül gyakorolható indokolás nélküli elállási jog illeti meg. A fogyasztó részéről írásban vagy telefonon történő elállás esetén elegendő az elállásinyilatkozatot elküldeni 14 napon belül.  Ha valamilyen okból kifolyólag egy adott megrendeléshez kapcsolódó termékeket különböző időpontokban szállítanánk ki, úgy az elállási jog gyakorolhatóságának határideje az utolsóként kiszállított termék átvételétől számítandó.

 12.1.2.  Az előző pont szerinti elállási jog gyakorolható továbbá a termék(ek) átvételét megelőzően is. A nyilatkozatot a Premium Sport Kft. 1. fejezetben megjelölt címére kell eljuttatni, postai úton vagy e-mailben.

12.1.3.  A fogyasztó az elállási jogát gyakorolhatja a jelen ÁSZF mellékletében található elállási nyilatkozat minta kitöltésével és bármely egyéb erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján is. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

12.1.4.  Ha a fogyasztó az előző pontban foglaltak szerint eláll a Premium Sport Kft.-vel kötött szerződéstől, a Premium Sport Kft. legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

12.1.5.  A Premium Sport Kft. a fentieknek megfelelő elállás esetén a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. Amennyiben a fogyasztó utánvéttel vásárolta meg az elállással érintett termék(ek)et, úgy a fogyasztó felelőssége, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt szabályozással összhangban álló olyan visszajuttatási módot válasszon, amely biztosítja az általa ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeg számára megfelelő módon történő visszajuttatásának lehetőségét.

12.1.6.  Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

12.1.7.  A Premium Sport Kft. mindaddig visszatarthatja a visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

12.1.8.  Ha a fogyasztó a fentieknek megfelelően eláll a heavytools.hu webáruházban kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve személyesen visszaadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

12.1.9.  A termék visszaküldésének közvetlen költségét a fogyasztó viseli.

12.1.10. A termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért a fogyasztó felel.

12.1.11.A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát

  • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen az Ügyfél személyére szabtak;.
  • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza

 12.1.12.A jogszabályban meghatározott, fogyasztók irányában fennálló kötelezettségeink teljesítésén túlmenően, illetve ezek mellett a vásárlóink elégedettségének növelése érdekében többlet jogosultságokat és további lehetőségeket biztosítunk, illetve egyes fogyasztót megillető jogosultságokat nem csak fogyasztóként minősülő vásárlóink számára biztosítunk. Ezen lehetőségekről és jogosultságokról a heavytools.hu oldalain tájékozódhat. A jelen pont szerinti többlet jogosultságok vonatkozásában fenntartjuk azt a jogunkat, hogy ezek tartalmán a jelen ÁSZF módosítása nélkül, a heavytools.hu oldalain található feltételek változtatása útján módosítsunk, vagy egyes többlet jogosultságok biztosítása vonatkozásában egyedi mérlegelést alkalmazzunk. A jelen pontban foglaltak alapján biztosított jogosultságok és lehetőségek semmilyen esetben sem minősülnek a jogszabályok, vagy a jelen ÁSZF egyéb rendelkezései alapján biztosított fogyasztói jogosultságok korlátozásaként.

13. Ügyfélszolgálat

13.1.1.  A Premium Sport Kft. abban érdekelt, hogy a látogatók és vásárlók a legteljesebb mértékben meg legyen elégedve heavytools.hu oldalakkal, ezért bármilyen kritika, probléma megoldásában érdekelt és minden észrevételt szívesen fogad.

13.1.2. Ügyfélszolgálatunkat a ugyfelszolgalat@heavytools.com email címen vagy a + 36 1 443 3906-as telefonszámon érheti el munkanapokon 8.00 és 16.30 óra között.

13.1.3. Postai úton történő megkeresés esetén kérjük, írja rá a borítékra: "heavytools.hu webáruház".

14. Jogérvényesítési lehetőségek

14.1. Panaszkezelés

14.1.1. Amennyiben az ügyfélszolgálatunk útján nem sikerülne megnyugtató és kielégítő választ adnunk a megkeresésére, úgy észrevételeit és panaszait kérjük írja meg nekünk a webshop@heavytools.info e-mail címre, vagy küldje el a Premium Sport Kft. 1037 Budapest, Kunigunda útja 70/A. alatti címére, amely egyben a panaszügyintézés helye is. Kérjük, hogy panaszában utaljon az ügyfélszolgálatunkkal folytatott egyeztetésre, az egyeztetés sikertelenségének körülményeire.

14.1.2.  A Premium Sport Kft. üzlethelyiségeiben személyes panaszbejelentésre is van lehetőség, a panasz azonnali kivizsgálása ugyanakkor nem biztosított bármely üzlethelyiségben. Ilyen esetben jegyzőkönyv felvételére kerül sor.

14.1.3.  A Premium Sport Kft. a panaszra legkésőbb 30 napon belül érdemben írásban válaszol, és ha a panaszt nem tartja jogosnak, ezen álláspontját megindokolja.

14.1.4.  A panasz elutasítása esetén a Premium Sport Kft. a fogyasztót írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárását.

14.1.5.  A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. (Ftv. 17/A (7).

14.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

14.2.1. Amennyiben a Premium Sport Kft. és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a panaszkezelés során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ön számára:

§ Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál: Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

§  Békéltető testület: A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a fogyasztó eljárást kezdeményezhet a területileg illetékes békéltető testületnél. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában – a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével – fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. február 28-i (EU) 2018/302 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2018/302 rendelet] alkalmazásában fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az (EU) 2018/302 rendelet szerint vevőnek minősülő vállalkozás is.

A Békéltető Testületek elérhetőségei ebben a mellékletben találhatóak.

A Kormányhivatal Fogysztóvédelmi felügyelőség elérgetőségei itt találhatóak.

§  Bírósági eljárás: Ön a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében.

15. Szerzői jogi feltételek

15.1.1.  A heavytools.hu oldalakon található szerzői alkotások szerzői jogi védelem alatt állnak (ideértve különösen grafikai ábrákat, fényképeket), amelyek felett a Premium Sport Kft. minden őt megillető jogot fenntart.

15.1.2.  A heavytools.hu oldalak látogatói nem jogosultak a Premium Sport Kft. szerzői jogi alkotásainak felhasználására, így különösen a szerzői jogi alkotások másolására, átdolgozására, fordítására, terjesztésére, harmadik személyek számára történő hozzáférhetővé tételére. A szabad felhasználási esetek vonatkozásában a szerzői jogi törvény rendelkezései irányadóak.

16. Technikai feltételek

16.1.1.  A Premium Sport Kft. nyilatkozik, hogy heavytools.hu oldalain működő információs rendszer biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, ugyanakkor javasolja, hogy a felhasználó tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A weboldal használata feltételezi a hozzáférő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek és kockázatok elfogadását.

16.1.2.  A Premium Sport Kft. által kezelt adatok védelme érdekében alkalmazott eszközökre és intézkedésekre vonatkozó rendelkezéseket az „Adatkezelési Szabályzat” tartalmazza.

 

 

17.  Ászf hatálya

17.1.1.  Az ÁSZF időben a hatálya alatt létrejött adás-vételi szerződésekre terjed ki. Az ÁSZF új (módosított) általános szerződési feltételek kibocsátásával veszti hatályát az ezt követően megkötésre kerülő adás-vételi szerződések vonatkozásában. A Premium Sport Kft. fenntartja a jogot a jelen ÁSZF bármely időpontban történő módosítására, ugyanakkor törekszik arra, hogy erre minél ritkábban kerüljön sor. Új ÁSZF kibocsátása a jelen ÁSZF hatálya alatt létrejött adás-vételi szerződéseket nem érinti, tartalmukat nem módosítja.

18. Záró rendelkezések

18.1.1.  A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezésekre a magyar jog szabályai irányadóak, különös tekintettel az alábbi jogszabályok rendelkezéseire:

2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet - fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);

 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

2023. évi XX. törvény -az elérhetőbb fogyasztóvédelem érdekében szükséges törvények módosításáról

18.1.2.  A jelen ÁSZF tervezetét Dr. Ugrin Tamás ügyvéd (Dr. Ugrin Tamás Ügyvédi Iroda) készítette 2024. február hó 19. napján.

1. Melléklet - Elállási nyilatkozatminta

(csak az adás-vételi szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: PREMIUM SPORT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (1037 Budapest, Kunigunda útja 70/A.; Tel.: + 36 1 443 3906; email cím: ugyfelszolgalat@heavytools.com)

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék(ek) adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

Fogyasztó neve:

Fogyasztó(k) címe:

Fogyasztó(k) aláírása[1]:

Kelt:

[1] Kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén

KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és

Fogyasztóvédelmi Főosztály

Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/A.

Tel.: +36 76 795-710

E-mail: fogyasztovedelem@bacs.gov.hu

Levelezési cím: 6001 Kecskemét, Pf. 189.

Vezető: Récsányi Ilona, osztályvezető           

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

Postacím: 6701 Szeged, Pf. 1096.

Telefon: +36 62 680-532

Osztályvezető: Petrik Sándor

E-mail: fogyasztovedelem@csongrad.gov.hu

Baranya Vármegyei Kormányhivatal

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi, Fogyasztóvédelmi Főosztály

Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 7630 Pécs, Hengermalom u. 2.

Tel.: +36 72 795-398

E-mail: fogyasztovedelem@baranya.gov.hu

Vezető: Kerner Helga, osztályvezető

Fejér Vármegyei Kormányhivatal

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 8000 Székesfehérvár, Honvéd utca 8.

Levelezés:8050 Székesfehérvár, Pf.936

Telefon: +36 22 501-751

E-mail: fogyved@fejer.gov.hu

Vezető: Dr. Markovits Eszter Nóra

Békés Vármegyei Kormányhivatal

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és

Fogyasztóvédelmi Főosztály

Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 5600 Békéscsaba József Attila u. 2-4.

Telefon: +36 66 546-150

E-mail: fogyved@bekes.gov.hu

Vezető: dr. Pethő Hajnalka Katalin

 

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 9022 Győr, Türr István u. 7.

Telefon: +36 96 795-950

E-mail: fogyasztovedelem@gyor.gov.hu

Vezető: dr. Opra Zsófia, osztályvezető

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal

Hatósági Főosztály

Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 3525 Miskolc, Városház tér 1.

Telefon: +36 46 512-971

Email: fogyasztovedelem@borsod.gov.hu

 

Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 46.

Telefon: +36 52 533-924

E-mail: fogyasztovedelem@hajdu.gov.hu

Vezető: Dr. Kerekes Szabolcs Tamás

Budapest Főváros Kormányhivatala

Fogyasztóvédelmi Főosztály

Cím: 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 4/b.

Telefon: +36 1 450-2598

E-mail: fogyasztovedelem@bfkh.gov.hu

Heves Vármegyei Kormányhivatal

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.

levélcím:3301 Eger, Pf.216

Telefon: +36 36 515-469

E-mail: fogyved@heves.gov.hu

Vezető: dr. Róka Sándor

 

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Cím: 5000 Szolnok, Indóház u. 8.

Telefon: +36 56/795-165

E-mail: jasz.fogyved@jasz.gov.hu

Vezető: Dr. Herczeg Nikoletta

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 4400 Nyíregyháza, Hatzel tér 10.

levelezés. 4401 Nyíregyháza, Pf.77

Telefon: +36 42 500-694

E-mail: fogyasztovedelem@szabolcs.gov.hu

Vezető: Dr. Bakó Zsolt

 

Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 2800 Tatabánya, Bárdos L. u.2.

Telefon: +36 34 309-303

E-mail: fogyasztovedelem.meff@komarom.gov.hu

Vezető: Turza Gábor

Tolna Vármegyei Kormányhivatal

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 7100 Szekszárd, Kiskorzó tér 3.

Telefon: +36 74 795-385

E-mail: fogyasztovedelem@tolna.gov.hu

Vezető: Dr. Benke Erzsébet

Nógrád Vármegyei Kormányhivatal

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 3100 Salgótarján, Karancs út 54.

levélcím:3101 Salgótarján, Pf.308

Telefon: +36 32 511-116

E-mail: fogyved@nograd.gov.hu

Vezető: Zéti Gábor

Vas Vármegyei Kormányhivatal

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 9700 Szombathely, Wesselényi u. 7.

Levelezés: 9702 Szombathely, Pf.:24

Telefon: +36 94 505-220, +36 94 505-219

E-mail: fogyasztovedelem@vas.gov.hu

Vezető: Dosztánné dr. Császár Eszter

Pest Vármegyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Főosztály

Cím: 1072 Budapest, Nagy Diófa u. 10-12.

Telefon: +36 1 459-4843

E-mail: fogyved@pest.gov.hu

Vezető: dr. Helembai Szilvia

 

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal

Hatósági Főosztály

Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

Telefon: +36 88 550-510

E-mail: fogyasztovedelem@veszprem.gov.hu

Somogy Vármegyei Kormányhivatal

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 7400, Kaposvár, Vásártéri u. 2.

Telefon: +36 82 510-868

Vezető: Dr. Krizsán Anett

E-mail: fogyasztovedelem@somogy.gov.hu

Zala Vármegyei Kormányhivatal

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Pintér Máté u.22.

Telefon: +36 92 510-530

Vezető: dr. Molnár Sándor

E-mail: fogyasztovedelem.zala@zala.gov.hu

 

 BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK

 

Békéltető testület neve

Békéltető testület székhelye, elérhetőségei

Illetékességi terület

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.

Telefon: 06-1-488-2131

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Honlap: bekeltet.bkik.hu

Hivatali kapu KRID azonosító:469532362, rövid név: BBT

Budapest

Baranya Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. utca 36.,
Telefon: +36-72/507-154
Hivatali kapu KRID: 667360112, Rövid neve: PBKIKBT    

E-mail: info@baranyabekeltetes.hu

Honlap: www.baranyabekeltetes.hu

Baranya vármegye,
Somogy vármegye,
Tolna vármegye

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei
Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefon: 46/501-090 (új ügyek), 46/501-871 (folyamatban lévő ügyek)

E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Honlap: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

Hivatali kapu azonosító: 466467335, rövid név: BOKIKBT

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye,
Heves vármegye,
Nógrád vármegye

Csongrád-Csanád Vármegyei
Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Kamarai kapcsolattartó: Jerney Zoltán

Telefon: +36-62/554-250/118

Ügyfélfogadás: Hétfő és Szerda: 9.00-11.00 között

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Honlap: https://www.bekeltetes-csongrad.hu/

Hivatali kapu KRID azonosító:162127371, rövid név: CSMKIKBT

Békés vármegye,
Bács-Kiskun vármegye,
Csongrád-Csanád vármegye

Fejér Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Lencsés Hajnalka békéltető testületi ügyintéző, ügyfélkapcsolati koordinátor

Telefon: 06-22/510-310

E-mail: bekeltetes@fmkik.hu

Honlap: https://www.bekeltetesfejer.hu/

Hivatali kapu KRID azonosító:564446135, rövid név: FMBT

Fejér vármegye,
Komárom-Esztergom vármegye,
Veszprém vármegye

Győr-Moson-Sopron Vármegyei
Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefon: 06-96-520-217

email: bekelteto.testulet@gymsmkik.hu

Honlap: https://bekeltetesgyor.hu/

Hivatali kapu KRID azonosító: 160467115, rövid név: GYMSMKIKBT

Győr-Moson-Sopron vármegye,
Vas vármegye,
Zala vármegye

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

E-mail: bekelteto@hbkik.hu

Honlap: https://www.hbmbekeltetes.hu/

Hivatali kapu KRID azonosító:457289758, rövid név: HBKIKBT

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye,
Hajdú-Bihar vármegye,
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Pest Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
Levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Telefon: 06-1-792-7881

Honlap: http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php

vagy www.pestmegyeibekelteto.hu

Panasz elektronikus beadása: online kérelem küldés honlapunkon

PMKIK hivatali kapun keresztül: rövid név: PMKIKBEKEL, KRID azonosító:560351920

Pest vármegye

 

 

heavytools.hu webáruház